POŘADATELÉ:

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

ORGANIZÁTOŘI:

Předsednictví workshopu:
Doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Vědecký a programový výbor
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Organizační výbor
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Aleš Grambal
Hana Hettychová
Prim. MUDr. Pavel Otruba
MUDr. Zbyněk Tüdös

TÉMATA:

Funkční MR v neurologii
Funkční MR v psychiatrii

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
25.–26. března 2010

Místo konání:
Arcidiecézní muzeum Olomouc

Jednací jazyk:
český, anglický

Registrace účastníků:

25. 3. 2010

  

15.00 – 18.00 hodin

26. 3. 2010

8.30 – 11.00 hodin

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A POSTERY

Přednášky:
Délka přednášky 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou diskety, CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, Power Point 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

Postery: šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:
Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 15. 2. 2010
Text pošlete elektronicky na adresu:
phlustik(at)upol.cz

Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster.
Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána do: 28. 2. 2010.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti jsou součástí tohoto materiálu nebo je naleznete na www.fmri2010.upol.cz.
(on line nebo ke stažení). Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP. (???)
Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky: 15. 2. 2010

Po tomto datu pořadatel nezajišťuje ubytování, nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK. Potvrzení registrace tj. informace o přijetí přihlášky k účasti a zajištěném ubytování zašleme do 10. 3. 2010.

AKREDITACE
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

POPLATKY

Registrační poplatek

  

platba do 15. 2. 2010

  

platba po 15. 2. 2010

lékaři

500,- Kč

700,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 26. 3., občerstvení během přestávek, certifikát ČLK.

Společenský večer
Uskuteční se dne 25. 3. 2010 v restauraci Podkova, Koželužská 31, Olomouc. Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

Způsob platby
Převodem:
Platbu zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 5. 3. 2010:

Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu: 19-1096330227/0100,
variabilní symbol 99902113
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Hotově: u registrace
Po 5. 3. 2010 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!
Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou k účasti!

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 25.–27. 3. 2010 v hotelu Flora (www.flora-olomouc.cz, 1,5 km od místa konference, spojení MHD) a v hotelu Arigone (www.arigone.cz, 600m od místa konání konference, 1 zastávka MHD).
Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání přihlášky k účasti a dokladu o zaplacení registračního poplatku. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně podle data došlé přihlášky. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno osoby, se kterou si přejete být ubytováni. V opačném případě Vám bude spolubydlící přidělen nebo zaplatíte cenu dvoulůžkového pokoje obsazeného jednou osobou.

STRAVOVÁNÍ

Dne 26. 3. je zajištěn oběd v místě konání konference.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 5. 3. 2010 budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín dodání abstrakt: 15. 2. 2010
Termín zaslání přihlášky k účasti: 15. 2. 2010
Termín zaplacení poplatků převodem: 5. 3. 2010
Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru 28. 2. 2010
Potvrzení registrace 10. 3. 2010

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik(at)upol.cz

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Ing. Jitka Holišová
Tel.: 585 631 053, Fax: 585 222 802
E-mail: jitka.holisova(at)upol.cz

Kontakt pro firmy:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci:

PhDr. Rostislav Hladký
E-mail: hladky(at)rupnw.upol.cz
Tel.: 585 631 009, 602 543 530

Ing. Jitka Holišová
E-mail: jitka.holisova(at)upol.cz
Tel.: 585 631 053, 723 462 332