Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

pořádají

Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance

Olomouc
25. – 26. března 2010

 

Organizační zajištění: Konferenční servis UP