Program

Čtvrtek 25. 3.

17.00 Zahájení

Motor rehabilitation: From neuroscience insight towards individualized treatment
Cornelius Weiller
45 min. + diskuse
(abstrakt)

 

18.15 Společenský večer v restauraci Podkova

 

Pátek 26. 3.

9.30–11.30 Neurologická sekce

fMRI a TMS ve výzkumu vnímání času
Petr Dušek, Robert Jech

Functional imaging of the subcortical structures in dynamic interception task
Bareš M., Husárova I., Lungu O. V., Mareček R., Mikl M., Gescheidt T., Krupa P.

Sensorimotor cortical processing changes following botulinum toxin therapy in cervical dystonia: Evidence from functional MRI
R. Opavský, P. Hluštík, P. Otruba, P. Kaňovský

Centrálni korelát léčby fokálni spasticity botulotoxinem v obraze funkční MR
Petr Hluštík, Petr Kaňovský, Zuzana Tomášová, Tomáš Veverka, Pavel Hok, Jan Mareš, Pavel Otruba, Roman Herzig

Default mode síť (DMS) u pacientů s Parkinsnovou nemocí a Alzheimerovou nemocí: fMRI studie
Irena Rektorová, Lenka Krajčovičová, Radek Mareček, Michal Mikl

Alterace klidových fluktuací BOLD signálu u pacientů s esenciálním třesem
Antonín Srp, Robert Jech, Karsten Müller, Martina Hoskovcová, Josef Vymazal, Evžen Růžička

Kvantitativní hodnocení MR obrazu u amyotrofické laterálni sklerózy
Jiři Keller, Josef Vymazal, Petr Ridzoň, Robert Rusina, Petr Kulišťák, Hana Malíková, Aaron M. Rulseh, Otakar Keller, Robert Jech

 

11.30–12.30 Oběd

 

12.30–14.30 Psychiatrická sekce

Multimodálni analýza sekvencování pohybů: DTI-traktografie cílená pomocí fMRI
Kašpárek Tomáš, Keřkovský Miloš, Řehulová Jitka, Baláž Marek

Efekt subanestické dávky ketaminu na fMRI v humánnim modelu schizofrenie
J. Horáček, M. Brunovský, T. Novák, J. Tintěra, I. Ibrahim, B. Tišlerová, C. Höschl

Role fMRI v hodnocení vštípivosti a rekognice informací u schizofrenie
Přikryl, R., Kašpárek, T., Mikl, M., Havlásková, L., Přikrylová, Kučerová, H., Češková, E., Krupa, P.

Funkční magnetická rezonance u panické poruchy
Grambal A., Tüdös Z., Frantis P., Hluštík P., Praško J. P.

First-episode schizophrenia classification with the use of MRI brain image deformations
Daniel Schwarz, Tomáš Kašpárek, Eva Janoušová

Two different approaches to small sample size – a common problem in MRI-based studies
Eva Janoušová, Daniel Schwarz, Tomáš Kašpárek

 

14.30 Závěr